Zásady ochrany soukromí

 Ochrana Vašich osobních údajů je spolu se nejvyšší možnou kvalitou našeho zboží pro nás prioritou. Níže si můžete přečíst, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč, případně jaká ve vztahu k nim máte práva.

 

  1. SPRÁVCE A KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

1.1.     Správcem Vašich osobních údajů je společnost Nivasaža Trade s.r.o., IČ: 24813079, DPH: CZ24813079, se sídlem Rožnovská 1151/23, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 176610. 

1.2.     Naše kontaktní údaje jsou následující:

1.2.1.       telefonní číslo:            +420 732 352 184

1.2.2.       e-mail:                          info@nivasaza.cz

1.2.3.       kontaktní adresa:       Náchodská 708/79, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice

1.2.4.       adresa sídla:               Rožnovská 1151/23, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice

 

Na výše uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

 

 

  1. KDY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

2.1.     Vaše osobní údaje zpracováváme v těchto případech:

2.1.1.       při objednávce zboží;

2.1.2.       při registraci zákaznického účtu;

2.1.3.       při hodnocení našeho internetového obchodu;

2.1.4.       pokud nás kontaktujete na výše uvedených adresách nebo prostřednictvím našich sociálních sítí;

2.1.5        při vyplnění formuláře se slevou na první nákup a přihlášením k odběru newsletteru.

  

  1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PROČ?

 

3.1.     Při objednávce zboží zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 

3.1.1.       Identifikační údaje:

Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení, název společnosti), potřebujeme k tomu, abychom Vás byli schopni identifikovat a mohli Vám umožnit nákup zboží.

 

3.1.2.       Adresní údaje:

Vaše adresní údaje (název ulice a číslo popisné – číslo domu, město, PSČ, země) případně dodací údaje, pokud se liší od adresních, potřebujeme pro odeslání zboží na správnou adresu. Navíc tyto údaje potřebujeme jako součást Vaší identifikace a pro případ, že bychom Vás museli kontaktovat dopisem.

 

3.1.3.       Kontaktní údaje:

Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail) využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat v případě jakýchkoli změn ohledně objednaného zboží nebo dalších nutných záležitostí

 

3.1.4.       IČ a DIČ:

Pokud u nás nakupujete v pozici podnikatele, je nutné uvést také IČ a DIČ, které potřebujeme pro vystavení daňových dokladů a zároveň jako součást identifikace.

 

Pokud nám neposkytnete Vaše výše uvedené osobní údaje, nebudeme moci vyřídit Vaše objednávky a dodat Vám zboží.

 

3.1.5.       Poznámka pro prodejce:

Obsah poznámky potřebujeme k tomu, abychom znali Vaše konkrétní požadavky, případně Vaše dotazy, a věděli, na co jste se nás při nákupu ptali, co jste žádali nebo co Vás zajímalo.

 

3.1.6.       Informace o nákupech:

Informace o Vašich nákupech, které jsme Vám poskytli, uchováváme proto, abychom věděli, k čemu jsme se zavázali.

 

3.2.     Při registraci zákaznického účtu zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

3.2.1.       E-mail a heslo:

Při registraci Vašeho zákaznického účtu uchovává náš systém informace nutné k tomu, abyste se ke svému zákaznickému účtu mohli přihlásit, tj. Váš e-mail a heslo. Bez těchto údajů bychom Vám přihlášení nebyli schopni umožnit. O bezpečnost Vašeho zákaznického účtu se nemusíte obávat. Heslo uchováváme v zašifrované podobě a nemáme k němu přístup.

 

3.3.     Při hodnocení našeho internetového obchodu zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

3.3.1.       Jméno a e-mail:

Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem odpovědi na Vaši recenzi, a abychom věděli, jak jste byli s naším zbožím spokojeni a případně co ještě můžeme vylepšit.

 

3.4.     Pokud nás kontaktujete na výše uvedených adresách nebo prostřednictvím našich sociálních sítí, zpracováváme obsah Vašeho dotazu, abychom na něj mohli odpovědět a věděli, na co jste se nás ptali a co Vás zajímalo.

 

 3.5.     Při vyplnění formuláře se slevou na první nákup a přihlášením k odběru newsletteru zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

3.5.1.       E-mail:

Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zaslání slevového kupónu a newsletterů.

 

  1. JAK TO, ŽE MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

4.1.     Buď s Vámi jednáme o uzavření smlouvy, případně jsme ji už uzavřeli (Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávky) nebo na zpracování máme tzv. oprávněný zájem, případně jsme ke zpracování získali Váš souhlas anebo nám takové zpracování ukládají některé zákony.

4.1.1.       Pokud jste nám dali souhlas – zaškrtnutím zaškrtávacího tlačítka při potvrzení objednávky zboží nebo při registraci zákaznického účtu, můžeme Vám zasílat tzv. obchodní sdělení (newsletter). To jsou e-mailové zprávy, ve kterých Vás budeme informovat zejména o novinkách a zajímavých akcích na našich webových stránkách. V každém e-mailu budete mít samozřejmě možnost odběr těchto zpráv zrušit. Případně můžete zasílání takových zpráv odmítnout e-mailem zaslaným na adresu info@nivasaza.cz.

 

4.2.     Cookies:

Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili užívání našich webových stránek a zároveň abychom je neustále vylepšovali, zpracováváme i cookies. Pokud si o zpracování cookies chcete přečíst více, klikněte zde.

 

 

  1. KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME?

 

5.1.     Informace o procházení stránek pro nás zpracovávají kromě nás naši zpracovatelé, tj. společnosti:

5.1.1.       Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko;

5.1.2.       Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland;

5.1.3.       Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 - Praha 5 – Smíchov;

 

5.2.     Některé údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé, a to v současné době:

5.2.1.       Heureka Group a.s., IČO: 07822774, se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8;

5.2.2.       Inspigroup s.r.o., IČO: 24263532, se sídlem Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana;

5.2.3.       ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 02762943, Na Zderaze 1275/15, Praha 2, 120 00

další naší zpracovatelé jsou marketingoví poradci, účetní a společnosti realizující platbu za zboží apod., nicméně nikam jinam Vaše osobní údaje nepředáváme ani s databázemi nijak neobchodujeme. Nemusíte se proto ničeho bát, Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

 

 

  1. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

 

6.1.     Vaše údaje uchováváme 15 let od nákupu a potom je anonymizujeme. Pokud jste si na našich webových stránkách založili zákaznický účet, pak údaje z něj uchováváme po dobu, kdy je účet aktivní. Po 10 letech neaktivity účet smažeme a údaje uchováme po dobu dalších 5 let. Po tuto dobu je uchováváme hned z několika důvodů. V první řadě proto, abychom byli schopni správně reagovat v případě jakéhokoli Vašeho dotazu a mohli Vám bez obtíží poskytnout naše služby. Registrovaným zákazníkům navíc v rámci věrnostního programu poskytujeme tzv. doživotní slevy. Bez Vašich údajů bychom nebyli schopni Vám slevu poskytnout. Naše zboží Vám vydrží řadu let. Zákazníci se k nám i po letech vrací a často mají zájem o nákup totožného zboží jako před lety. Pokud bychom Vaše údaje neuchovávali, nebyli bychom schopni Vám poskytnout tyto služby.

 

6.2.     Pokud máme některé údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete ho kdykoli odvolat. Takové údaje pak smažeme, případně je nebudeme používat pro účely, pro které jsme Váš souhlas měli.

 

6.3.     Uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje nám navíc ukládají některé právní předpisy a u takových je pak lhůta zpracování i delší (např. podle zákona o účetnictví).

 

 

  1. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 

7.1.     Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – můžete se nás zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

 

7.2.     Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

 

7.3.     Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

 

7.4.     Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

 

7.5.     Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

7.5.1.       pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;

7.5.2.       pokud osobní údaje zpracováváme neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;

7.5.3.       pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;

7.5.4.       pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

 

7.6.     Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

 

7.7.     Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na e-mail info@nivasaza.cz nebo se ozvat na jakýkoli jiný kontakt uvedený v záhlaví těchto zásad ochrany soukromí. Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat, a proto doporučujeme, abyste se na tuto stránku občas podívali.

 

Tyto zásady byly vydány dne 1.1.2022.